De 6 adviezen voor een betere gezondheid van Dr. Paul Lam: #2

By | Tai Chi

Advies nr 1: R for Responsibility

Verantwoordelijkheid kunnen we soms als beklemmend of bedreigend ervaren, maar in feite is het een voorrecht om verantwoordelijk te mogen zijn voor onszelf, onze gevoelens en onze reacties.

Stel: iemand zegt iets vervelends tegen ons of we ervaren dat toch zo. We kunnen snel reageren en iets boos terugzeggen. We kunnen echter er ook voor kiezen om even te wachten met onze reactie, even afstand te nemen, onszelf te kalmeren en ons afvragen waarom die persoon zich zo gedraagt en dan pas beslissen wat het beste antwoord is.

We zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop we onze reacties tonen.

Door Tai Chi te beoefenen, wordt onze geest rustiger, meer sereen, kalm en helder.

Zelfs al zijn we op dat moment toch boos op die persoon, in die serene toestand zijn we beter in de gelegenheid om kalm te reageren en de situatie op te lossen.

En zelfs al lukt het niet om die situatie uit te klaren, dan zijn we beter in staat om los te laten en zullen we ons beter en gelukkiger voelen. We hebben immers onszelf in de hand, we gebruiken onze zelfbeheersing.

Verantwoordelijk zijn betekent ook zorg dragen voor onszelf, ons lichaam en onze geest en dit kunnen we doen door bijvoorbeeld regelmatig Tai Chi te oefenen. Dr. Lam bijvoorbeeld beschouwt het in feite als een geluk dat zijn artritis er hem aan herinnert dat hij voldoende moet oefenen. Tai Chi helpt ons meer verantwoordelijk te zijn: we zijn verantwoordelijk voor ons eigen oefenen en onze vooruitgang. We hoeven daarom niet alles perfect uit te voeren, maar als we onszelf willen verbeteren, is het onze eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te oefenen, om goed te luisteren, om geconcentreerd te observeren en mee te werken. Op die manier zullen we meer plezier aan onze Tai Chi beleven en zullen we ook betere resultaten bekomen.

De 6 adviezen voor een betere gezondheid van Dr. Paul Lam: #1

By | Tai Chi

Advies nr 1: P for Positive

Als we fysieke en/of mentale problemen hebben, is het belangrijk te zoeken naar hoe we onze gezondheid kunnen verbeteren.

Positief ingesteld zijn is een krachtig hulpmiddel om ons goed te voelen.

Hierover bestaan talloze psychologische studies. Al deze kennis over de menselijke geest en ons gedrag komt overeen met wat we nastreven bij het beoefenen van Tai Chi. Daarom is Tai Chi zo fascinerend: het kan ons helpen om onszelf te ontwikkelen.

Het eerste recept voor een gezond leven is positief ingesteld zijn. Dit is zó belangrijk, want een optimistische houding doet onze kansen op succes bij allerlei uitdagingen gevoelig stijgen. Negatieve gevoelens en overbezorgdheid hebben een slechte invloed op onze gezondheid en op onze relaties. Alhoewel onze menselijke natuur in feite neigt tot een negatieve instelling, kunnen we leren positief te zijn. Negatieve gedachten zijn niet altijd te vermijden, maar we kunnen moeilijkheden beter aan als we het positieve belangrijker maken in ons leven. In alles en iedereen kunnen we een hoop negatieve kenmerken ontdekken, maar als we ons focussen op de aangename eigenschappen van een persoon, een plaats, een taak, een gebeurtenis…dan voelen we ons beter: onze relaties, prestaties, reacties en uiteindelijk ook onze gezondheid worden beter.

Een goed voorbeeld is een etentje in een restaurant. In plaats van ons bijvoorbeeld te ergeren aan een onvriendelijke kelner of een lauwe koffie, kunnen we ons beter concentreren op de fijne dingen: waren we bijvoorbeeld in aangenaam gezelschap of wat van het eten heeft goed gesmaakt? Dit voorbeeld kunnen we vergelijken met een Tai Chi sessie. We zullen meer deugd hebben van onze Tai Chi als we niet zo kritisch denken over alles wat we nog niet goed of verkeerd doen, maar ons wel focussen op wat we al wel kunnen.

En ook onze houding zegt veel over onze mentale toestand. Als we ons wat negatief voelen of ontevreden over iets, hebben we de neiging om ineen te krimpen. De houding van het lichaam bij het oefenen van Tai Chi verhelpt dit gedrag. We staan mooi rechtop, kijken vooruit, openen zachtjes onze gewrichten en concentreren ons op de bewegingen. Dan voelen we ons zeker al een heel stuk positiever.

Tai Chi beoefenen is zó goed om te leren positief te zijn.

Daag je jezelf ook nog eens graag uit?

By | Tai Chi
Door Philip Kums

Dikwijls hoor ik van mensen dat ze Tai Chi toch niet zo gemakkelijk vinden. En dat is waar. Dat is ook de reden waarom ik het zo graag doe. Ik vind het fijn om mezelf eens uit te dagen en om eens iets nieuws te proberen. Want inderdaad Tai Chi is een uitdaging en het is niet gemakkelijk, maar het is ook zeker niet onmogelijk.

Om Tai Chi te beoefenen, heb je enkel een beetje spierkracht nodig, en ook een beetje evenwicht en coördinatie. Het gaat niet alleen om de verschillende bewegingen, maar je gaat sterker, je krijgt een beter evenwichtsgevoel in verschillende posities en de coördinatie tussen je armen en benen wordt ook beter.

Door veel te oefenen, ga je op een bepaald moment gewoon voelen dat het goed zit, dat alles correct is. Maar in het begin zullen de armen te snel bewegen, of de benen te traag. Soms is de synchronisatie verkeerd. Maar wanneer het dan opeens allemaal klopt, dan is dat gevoel onbeschrijfbaar. Dan zijn body, mind en spirit allemaal op één lijn.

Tai Chi was oorspronkelijk een gevechtskunst, zodat er bewegingen in voorkomen die dienden om te vechten tegen anderen. Maar voor ons is dit niet relevant. Wij gebruiken deze bewegingen als een instrument om onszelf uit te dagen. Door deze bewegingen te gebruiken, verbeteren we onze coördinatie, onze spierkracht, onze vitaliteit, en zoveel meer andere aspecten van onze gezondheid.

Is het niet tijd om jezelf nog eens uit te dagen?

Het belang van repetitie

By | Tai Chi
Naar de inzichten van Shaolin Master Shi Heng Yi

Repetitie en continuïteit…
Anders gezegd: herhaling en ononderbroken voortgang.
Deze twee zijn onze vrienden, zeker bij het beoefenen van Tai Chi.

Een geweldige fysieke uitvoering zoals bijvoorbeeld hoog opspringen is niet van belang, maar wel het steeds opnieuw doen van simpele bewegingen. Deze herhaling brengt geleidelijk een evenwicht in ons innerlijke zelf tot stand en zorgt ervoor dat onze geestelijke toestand helder en duidelijk wordt voor onszelf.

Als we een bepaald doel willen bereiken, zoeken we uit welke vaardigheden en hulpmiddelen we nodig hebben om dit doel waar te maken en hoe we deze kunnen bekomen. We maken dan een plan en investeren de nodige tijd om de beoogde kundigheid te bereiken. Op bepaalde gebieden zijn er vele jaren van oefening nodig om voldoende vaardigheid op te bouwen.

Zo is het ook bij het aanleren van Tai Chi.

Als we goed oefenen, voelen we al vrij snel de weldoende invloed van Tai Chi, maar het ultieme niveau bereiken we pas door de bewegingen voortdurend te herhalen. Iemand die gedurende 20 of 30 jaar Tai Chi beoefent, zal de bewegingen compleet anders uitvoeren dan toen zij of hij de training begon. In het begin denken we dat de bewegingen vooral gaan om spierbeheersing en fysiek sterker worden. Echter, hoe meer we oefenen en herhalen, intensief en geconcentreerd trainen, hoe verfijnder we de bewegingen zullen kunnen uitvoeren en hoe meer plezier we eraan zullen beleven.